Zwachteltechnieken

Het menselijk lichaam bestaat uit lichaamsdelen die verschillend van vorm zijn en die met behulp van gewrichten vele bewegingen kunnen maken. Door deze verscheidenheid aan vormen en bewegingen bestaat er geen algemene techniek voor het zwachtelen. Wel zijn er vier basistechnieken te onderscheiden waarmee bijna alle lichaamsdelen verbonden kunnen worden. Een uitzondering vormen de steun- en immobiliserende verbanden, waarbij enkele variaties op combinaties van deze basistechnieken moeten worden toegepast.
In de verbandleer zijn de volgende lichaamsvormen van belang:

  • lichaamsdelen die stomp eindigen zoals: vingers, hand, voorvoet, hoofd en arm- of been stomp. Deze lichaamsdelen zwachtelen we volgens de zwachteltechniek voor stompe lichaamsdelen.
  • lichaamsdelen met een conische vorm. De omtrek van het lichaamsdeel neemt af of toe. Om conische lichaamsdelen als arm, been of romp te zwachtelen, wordt de zwachteltechniek voor conische lichaamsdelen toegepast.
  • gewrichten die scharnierbewegingen mogelijk maken, zoals knie, elleboog en enkel. Deze lichaamsdelen kunnen gezwachteld worden met behulp van de zwachteltechniek voor scharnierende lichaamsdelen.
  • lichaamsdelen waarvan de omtrek op alle plaatsen nagenoeg gelijk is. Deze cilindrische delen als middenvoet, midden hand, enkel en pols worden verbonden volgens de zwachteltechniek voor middenhand/pols en middenvoet/enkel.